Wat doen wij vanuit de NVM?

NVM Wonen-makelaars en woningmarktconsultants zijn verenigd in de groep Wonen. Dit geeft ons een netwerk voor de uitwisseling van panden en landelijke akties als de NVM open Huizenroute, een groot archief met transactiecijfers en permanente educatie voor onze makelaars.

Grootste netwerk

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en andere
vastgoeddeskundigen. En daar profiteert u van mee. De vereniging telt inmiddels
3.750 leden verdeeld over 2.500 kantoren. De gebundelde kracht van alle NVM-leden
is bepalend voor uw succes bij de aan- of verkoop of huur- of verhuur van
vastgoed. Wat zijn de voordelen van de makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM?

Samenwerking in de regio

De makelaardij is een markt die geografisch is bepaald en daardoor regionaal
sterk verschilt. De makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM werken regionaal
nauw samen, zodat de kans groot is dat uw NVM-makelaar of vastgoeddeskundige uw
opdracht sneller en succesvol afrond. Dat is de kracht van het (regionale)
NVM-netwerk.

Funda

Funda is de best bezochte woonsite van Nederland met ruim 1,7 miljoen bezoekers
per maand. Op funda vindt u het woningaanbod van alle makelaars van de NVM. Sinds
kort toont de website www.fundainbusiness.nl het aanbod van de bedrijfsmakelaars
van de NVM door geheel Nederland. De website van funda in business is speciaal
ontwikkeld als advertentieplatform voor commercieel vastgoed. De site biedt een
uniek aanbod van kantoor-, bedrijfs-, en winkelruimte en horecaobjecten en in de
toekomst ook bouwgrond.

Wilt u vastgoed op deze site laten plaatsen, dan kan dat alleen via de
makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM. Alle adressen van de makelaars en
vastgoeddeskundigen van de NVM vindt u zowel op de funda-site als op deze site
van de NVM.

Vakkennis

NVM-leden houden hun vakkennis up-to-date. Zij zijn verplicht ieder jaar op
cursus te gaan zodat zij hun vakkennis op peil houden.

Bescherming van uw belangen

Voor eventuele klachten over en geschillen met een makelaar of vastgoeddeskundige
van de NVM kunt u terecht bij de afdeling consumentenvoorlichting van de NVM.
Indien nodig is het mogelijk een beroep te doen op de geschillencommissie van de
NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Alle NVM-leden zijn onderworpen aan
deze tuchtrechtspraak. Het doel hiervan is het beschermen van de belangen van u
als consument. Bovendien hoeft u geen dure juridische processen op te starten.

Erecode

Om de gezamenlijke kwaliteit te waarborgen, hebben de makelaars en
vastgoeddeskundigen van de NVM de NVM-erecode opgesteld. Deze erecode heeft
betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk
afzonderlijk lid. Zo mag een NVM-lid geen direct of indirect belang hebben bij
onroerend goed, niet doen aan belangenverstrengeling of oneerlijke concurrentie
en is hij onderworpen aan NVM-regelgeving. De volledige NVM-erecode kunt u
nalezen op www.nvm.nl.

Kennis van de markt

De makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM zijn als geen ander op de hoogte
van de markt. Dat komt vanwege het uitgebreide netwerk waar zij deel van uitmaken
en de kennis die zij delen. In het NVM-kenniscentrum wordt kennis verzameld en
onderling uitgewisseld. Het digitale kenniscentrum is een krachtig instrument
waar uitsluitend de makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM toegang toe
hebben. Met dit kennissysteem kunnen zij u zeer gedetailleerd van informatie
voorzien bijvoorbeeld over de waarde van uw woning, de buurt waar u wilt gaan
wonen of over de historie van een huis dat u wilt aankopen.

Continu aandacht voor kwaliteit

Iedere klant van een makelaar of vastgoeddeskundige van de NVM kan deelnemen aan
het digitale NVM-klanttevredenheidsonderzoek. Door te laten weten hoe u
terugkijkt op de samenwerking, is het NVM-lid in staat de kwaliteit van de
geleverde dienst te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw behoeften.
De onderzoeksresultaten worden verwerkt door een onafhankelijk bureau.
Vraag ernaar bij uw NVM-makelaar of vastgoedmanager.

Wat doen de woningmakelaars van de NVM voor u?

Als u één van de woningmakelaars van de NVM inschakelt bij de aan- of
verkoop van uw woning kunt kiezen uit een aantal diensten dat u wenst af te
nemen. Globaal kunt u kiezen uit:
• Advies over de verbetering van uw woonsituatie
• Zoekopdracht van een woning die past binnen uw persoonlijke situatie
• Begeleiding bij bezichtigingen (zowel bij verkoop als aankoop)
• Vooronderzoek (bestemmingsplannen, contacten gemeente etcetera)
• Reclame en verkoop (verkoopplan voor uw woning)
• Bouwkundige inspectie van de woning die u op het oog heeft of als extra
garantie bij de verkoop van uw woning)
• Taxatie en waardebepaling van uw woning
• Onderhandelingen (zowel bij aankoop als verkoop)
• Afhandeling juridische zaken (opstellen of screenen van koopcontract,
contacten met notaris, overdracht en opleverinspectie)

NVM-huisgarantie

Voorkom een financiële tegenvaller en verzeker u tegen eventuele verborgen
gebreken van uw woning die in eerste instantie aan uw gezichtsveld waren
onttrokken. Wij bieden u daarvoor het juiste middel: de NVM-huisgarantie.
U kunt bij veel makelaars van de NVM een NVM-huisgarantie afsluiten, waardoor
u verzekerd bent tegen eventuele vervelende verrassingen.

Beroepsaansprakelijk

Alle makelaars van de NVM zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, waardoor
zij geen financiële risico?s lopen. Dat is ook in uw belang! Wanneer u een
geschil heeft met een NVM-lid en u wordt hiervan in het gelijk gesteld, hoeft u
zich dus geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling.